Kinderoefentherapie

Wat is kinderoefentherapie?

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en Mensendieck. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren.

Waarbij kan een kinderoefentherapeute helpen

 • het achterblijven in de ontwikkeling van het rollen, zitten, kruipen, staan, lopen;
 • niet soepel bewegen;
 • en asymmetrische houding (voorkeurshouding);
 • een scheef of afgeplat hoofdje;
 • een hoge spierspanning (dit gaat vaak gepaard met overstrekken en huilen);
 • een lage spierspanning (een kind voelt dan te slap aan en neemt weinig eigen initiatief in bewegen);
 • angstig en onrustig zijn;
 • veel vallen;

Behandeling 4-12 jaar, het basisschoolkind

 • Niet goed kunnen rennen, springen, klimmen, hinkelen, ballen
 • Moeite met leren zwemmen of meekomen met sporten en spel
 • Opvallende onhandigheid, eventuele diagnoses DCD, dyspraxie
 • Houterig bewegen
 • Moeite met zelfredzaamheid zoals aankleden, drinken inschenken, eten met bestek, veters strikken
 • Problemen met knutselen
 • Problemen met (leren) schrijven