Tarieven en vergoeding

Fysiotherapie en oefentherapie worden vergoed uit het aanvullende pakket. De vergoeding voor behandeling van kinderen onder de 18 jaar is geregeld vanuit het basispakket. Je kan zonder verwijsbrief naar de fysiotherapeut of oefentherapeut. Tijdens het eerste consult wordt voor de intake een zogenaamde screening uitgevoerd. Dit betekent dat eerst wordt vastgesteld of je aan het juiste adres bent. Zo niet, dan word je bijvoorbeeld doorverwezen naar de huisarts.

Tarieven

De tarieven bij Met liefde zijn als volgt;

Intake / screening / behandeling
Fysiotherapie en (slaap)oefentherapie
Circa 30 minuten
€55,00
Vervolgconsult fysiotherapie / (slaap)oefentherapie
Circa 30 minuten
€45,00
Intake / screening / behandeling
Kinder(slaap)oefentherapie
€55,00
Vervolg consult kinder(slaap)oefentherapie
Circa 30 minuten

€45,00

Al onze therapeuten voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen en staan ook ingeschreven in het kwaliteitsregister / BIG register.

Vergoeding

Met liefde Utrecht levert ongecontracteerd zorg. Dit betekent dat je de nota eerst zelf betaald. De nota kan je later indienen bij je verzekeraar. Deze vergoed dan, afhankelijk van het soort verzekering, (een gedeelte van) het bedrag.
Wil je meer weten over de vergoeding van niet gecontracteerde zorg. Kijk dan op de website van de consumentenbond.

Afmelding

Het kan voorkomen dat je de afspraak moet afzeggen. Indien de behandeling binnen 24 uur voor de afgesproken behandeling wordt afgezegd, zal de behandeling in rekening gebracht worden. Alleen in zeer bijzondere omstandigheden kan van deze regel worden afgeweken. Het afzeggen of verplaatsen van een afspraak kan telefonisch, via het contactformulier of via mail@metliefdeutrecht.nl